Liga NHL 09

Návod na GPC

Nastavenie GPC

Ak sa Vám po stiahnutí a nainštalovaní zobrazí program (aplikácia) v azbuke (vid. Obrázok) , treba si ho prehodiť do angličtiny, čo je asi zrozumiteľnejšie...

 

Postupujte podľa inštrukcií. Po otvorení GPC programu (v azbuke) máte hore na lište obrázky , kliknite na kladivo a vo vyskočenom okne si prehoďte jazyk na ENGLISH .... V nastaveniach treba ešte od kliknúť : CSV (Excel- Recommended)... Musí zostať zakliknuté len XLS (Excel)... A ešte treba nastaviť kde mate hru nainštalovanú!...(viď. obrázok)...

 

 

Ukladanie dát

Ďalej si treba nastaviť ukladanie dát, aby ste ich zbytočne nemuseli hľadať v celom PC treba si nastaviť ukladanie dát zo zápasu. Pokračujeme tým istým spôsobom –  V Hlavnom Menu GPC stlačíme kladivo (settings) a v novom vyskočenom okne si zadáte cestu na ukladanie dát v STAT SAVE PATCH. Kliknutím na 3 bodky si zadáte cestu, kam sa Vám budú ukladať súbory .... (viď obrázok) ...   

 

Ako hrať???

Treba zapnúť GPC a kliknúť na: START GAME vyhodí sa vám tabuľka v ktorej si nastavíte svoj Tým, súperov Tým a súperovu IP adresu, ten kto vytvára hru musí ešte zakliknúť : I will "Create Server"...(viď. obrázok)...

 

 Odosielanie dát

Ak sa Vám v priečinku pre ukladanie dát zobrazia súbory v počte 3 až 7(viď obr. č. 1.), treba ich len zbaliť do jedného súboru (viď obr. č. 2) a vytvorený súbor s dátami (viď obr. č. 3) odošlete na stránku na zápis ...

OBRÁZOK č. 1


OBRÁZOK č.2


OBÁZOK č. 3